Kripos vil at datalagringsdirektivet skal gjelde webmail - VG Nett om Data og nett

Webmail dekket av DLD.

Kripos vil at Datalagringsdirektivet også skal gjelde nettbaserte e-posttjenester.

Jeg lurer på hvordan de ser for seg at det skal implementeres om man bruker https.